kệ khuôn

kệ chứa khuôn, kệ khuôn công nghiệp

Kệ Khuôn, kệ khuôn ép, kệ chứa khuôn dập và nhiều giá kệ kho hàng khác được Vinarack thiết kế theo tiêu chuẩn hoặc theo yêu cầu của khách hàng với chất lượng bền nhất.

 1. Kệ để khuôn công nghiệp

  Kệ để khuôn công nghiệp

  Kệ để khuôn công nghiệp Vinarack với thiết kế mạng mẽ, vững chắc, an toàn. Tiết kiệm không gian và dễ dàng để lưu trữ, quản lý các khuôn mẫu.
 2. Kệ khuôn công nghiệp

  Kệ khuôn công nghiệp

  Kệ khuôn là loại kệ tải trọng nặng dùng trong công nghiệp, mỗi tầng có thể chứa lên đến 5000kg/tầng. Kệ được thiết kế ray trượt và chốt chặn đảm bảo lấy khuôn dễ dàng và an toàn.
 3. Kệ khuôn để hàng

  Kệ khuôn để hàng

  Kệ khuôn để hàng Vinarack là loại kệ để hàng tải trọng nặng thường dùng trong các ngành cơ khí nhựa, vật tư, công nghiệp xe hơi, tàu biển, lưu trữ khuôn mẫu…
 4. Kệ khuôn mẫu

  Kệ khuôn mẫu

  Kệ khuôn mẫu là loại kệ chứa hàng tải trọng nặng thường dùng trong các ngành cơ khí nhựa, công nghiệp xe hơi, tàu biển, lưu trữ khuôn mẫu…
gotop