kệ để hàng

kệ đựng hàng, kệ chứa hàng

Kệ để hàng Vinarack với chất lượng đảm bảo,được thiết kế theo yêu cầu của quý khách.Sử dụng trong nhiều mục đích lưu trữ hàng hóa khác nhau với mức chi phí đầu tư thấp nhất.

  1. Kệ Để Hàng Công Nghiệp

    Kệ Để Hàng Công Nghiệp

    Kệ để hàng công nghiệp được thiết kế đa dạng với nhiều loại giá kệ phục vụ cho các nghành công nghiệp lưu trữ khác nhau như:selectve pallet,drive-in racking,double deep pallet...